Beschildering ANTON DE KOM brug

Een van de ideeën die leeft om meer aandacht te vestigen op de Zaanse Keti Koti viering en de bijhorende thematiek is het beschilderen van de Anton de Kom-brug (waar de Vermiljoenweg de Gouw oversteekt). De initiatiefgroep heeft door de corona pandemie stil gelegen. De festiviteiten rondom Keti Koti in Zaaanstad op 1 juli 2020 waren daardoor beperkt. De groep staat er reeds steviger voor en werkt met een klankbordgroep gevormd door mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Zaanstad.

Dit plan is afkomstig van Sjors Knol en Olivier Rijcken.

Anton de Kom

Anton de Kom is Surinaams vrijheidsstrijder en verzetsman die in 1945 in een kamp omkwam. Dat is nu 75 jaar geleden. Hij is ook schrijver van het boek ‘Wij slaven van Suriname’ waarin de feitelijke geschiedenis van Suriname op een rijtje is gezet. De brug over de Gouw heeft in 2013 zijn huidige naam gekregen op aangeven van Bureau Discriminatiezaken.

De Anton de Kom-brug is niet een bijster interessante plek. Maar het raakt aan de Dominee Luther King-weg en is daar dus in goed gezelschap. Ook ligt de brug aan de rand van Zaanstads meest cultureel-diverse wijk.

Ontwerp

Sjors Knol heeft een basis voor het ontwerp gemaakt

De opzet is om de pilaren langs het water van de brug rondom te beschilderen (afbeelding 1). Op de zijkanten van de pilaren worden in het zwart beelden van gebroken ketens weergegeven. Aan de waterzijde van de pilaren worden de letters KETI KOTI geschreven (wat precies uitkomt). Met deze opzet is de tekst KETI KOTI steeds goed leesbaar aan de overzijde van de Gouw (vanaf beide oevers dus). Tussen de pilaren ontstaan doorkijkjes.

De lege ruimtes tussen de pilaren zijn zeshoekig van vorm (hexagon). Deze hexagon vormen worden herhaald op de grote muren aan beide weerszijden onder de brug (afbeelding 2) en worden zichtbaar middels het contrast in kleur. De kleuren worden over de muren verdeeld volgens grilling gevormde verticale banen. De toe te passen kleuren zijn schakeringen van de effen kleuren die voorkomen in het ontwerp van de pilaren.

Verder wordt de naam van de plek (ANTON DE KOM BRUG) beschilderd op alle vier muurvlakken waar de trappen voor voetgangers bevinden en waartegen de straatnaamborden zijn bevestigd (afbeelding 3). De naam wordt op afstand duidelijk leesbaar, wat de herkenbaarheid van de plek ten goede komt. Het groene vlak achter de naam volgt geografisch het silhouet van Suriname.

In het ontwerp zijn de kleuren geel, rood en groen bepalend. Zwart, wit, oranje en lichtblauw worden gebruikt om het geheel kracht te zetten. De zwarte omlijsting van de kleurrijke vlakken dient samen met de zwarte achtergrond op de hoeken als verbindend visueel element.

Het ontwerp als geheel is grafisch versimpelt maar oogt Surinaams/Afrikaans. Het kleurgebruik benadrukt dat de brug zich in de Kleurenbuurt bevindt en symboliseert de liefde van Anton de Kom voor de natuurlijke pracht en rijkdom van Suriname. Het ontwerp nodigt tevens uit om op een waardige wijze deel te nemen aan de jaarlijkse kranslegging tijdens Keti Koti. De grafische vormgeving van het ontwerp waarborgt de mogelijkheid tot onderhoud op langer termijn zonder afbreuk te doen aan de opzet van het ontwerp.

Beheer

Het ontwerp is zo dat onderhoud overzichtelijk is. Op plekken waar grafisch vormen voorkomen worden effen kleuren toegepast. Met mallen zijn de letters en gebroken ketens te herstellen. Ook is het uitgangspunt dat het onderwerp enig respect afdwingt.

Extra’s

Verder leven er ideeën om ook jongeren uit Poelenburg te betrekken bij het schilderen. Een andere participatieve bijdrage zou kunnen zijn dat scholieren hun blik op Keti Koti geven. Vragen die hierbij opspelen zijn: Wat betekent Keti Koti het voor hen nu? Voelen ze zich bevrijd of in hoeverre belast? Deze korte interviews kunnen online gedeeld worden (via social media of een website) maar kunnen ook gevisualiseerd worden op grote zeshoekige schilderpanelen. Deze zouden tijdens Keti Koti tijdelijk in de lege ruimtes tussen de pilaren geplaatst kunnen worden, en daarna op scholen zelf. Het is ook mogelijk dat we jongeren betrekken om van interviews een korte film te maken. Opvattingen en reacties van buurtbewoners zouden hierin mede verwerkt kunnen worden.

Voor het betrekken van jongeren zijn er korte lijnen met de Jongerenwinkel en het FluXus sociaal domein (ook met eigen budgetten). Via de klankbordgroep rondom de Keti Koti viering kunnen we ook uiteenlopende Zaankanters benaderen die met hun mening geportretteerd willen worden.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.