PATER PETRUS DONDERS

Pater Peterus Donders – Op vrijdagmiddag 14 januari 1887 (135 jaar geleden) rond drie uur overlijdt pater Petrus ‘peerke’ Donders in zijn bescheiden onderkomen in Batavia, het melaatsendorp aan de Coppenamerivier waar hij een groot deel van zijn leven heeft gewerkt.

Zijn geschiedenis begint op 27 oktober 1809 in Moersstraat, Tilburg, in het gezin van een thuiswever. In 1831 krijgt hij een kans om als knecht te beginnen bij het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel. Hij wordt na een lange studie op 5 juni 1841 in Oegstgeest tot priester gewijd. Ruim een jaar later, op 1 augustus 1842, vertrekt hij met het zeilschip ‘Jacoba Maurina’ naar Suriname. Na zijn missiewerk in Paramaribo en in het binnenland onder de inheemsen vestigt hij zich in 1856 in Batavia, waar hij met een onderbreking van een paar jaar altijd zal blijven werken.

‘DE APOSTEL VAN DE MELAATSEN’

Een impressie van een arts die rond 1870 Batavia bezoekt. Er waren er verscheidenen, die noch handen noch voeten meer hadden. Bij anderen was het grootste gedeelte van het gehemelte en de neusbeenderen verdwenen. De stank in de huizen bij enigen door hun wegterende vlees was zo verschrikkelijk dat enige heren van de commissie naar buiten vluchtten om te braken. In één woord: het was de grootste verwoesting in menselijke lichamen die ik ooit in mijn leven heb gezien en nooit meer hoop te zien. Petrus Donders werkt hier bijna dertig jaar.

Hij, ‘de apostel van de melaatsen’, wordt eerst begraven in Batavia, later worden zijn stoffelijke resten bijgezet in de Sint -Petrus-en-Pauluskathedraal. Vanaf zaterdag 13 november 2010 heeft hij in die basiliek een grafmonument.
Peerke, zoals hij vaak werd genoemd, is op 23 mei 1982 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. De volgende stap is zijn heiligverklaring.

Meer herinneringserfgoed op Oog in oog met Paramaribo