Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR)

Om de aanpak van discriminatie (op alle gronden) te versterken is het kabinet op zoek naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). De NCDR is een regeringscommissaris die voor de komende drie jaar de aanpak van discriminatie samen met maatschappelijke organisaties en de overheid een sterke impuls moet geven.

Wij zoeken een verbinder die wil pionieren en met natuurlijk gezag samen met maatschappelijke actoren en de overheid de aanpak van discriminatie weet te versterken.

 
 
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347

De opgave

De maatschappelijke en politieke discussie over discriminatie en racisme hebben de afgelopen tijd gezorgd voor toegenomen brede erkenning van de aard en de reikwijdte van dit probleem in de samenleving. In juni 2020 gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme, waarbij ook aandacht werd gevraagd voor institutionele vormen van discriminatie en racisme.

Er is brede politieke en maatschappelijke consensus dat er een sterkere vuist gemaakt moet worden tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Er zijn veel spelers betrokken bij de aanpak van discriminatie en racisme vanuit het rijk, de lokale overheid, adviserende en toezichthoudende instanties, ngo’s en andere maatschappelijke organisaties. Onder al deze partijen is een grote behoefte aan meer afstemming en coördinatie zodat de maatschappelijke opgave kan worden bereikt.

De Tweede Kamer heeft daarom met een motie voorgesteld om een Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme (NCDR) in te stellen, die samen met de vele actoren de aanpak van racisme en discriminatie wil vormgeven. De NCDR is een regeringscommissaris die in het leven geroepen wordt naast de staande (rijks)overheidsorganisaties, met één einddoel: de aanpak van discriminatie (op alle gronden) te versterken. De NCDR moet helpen om alle initiatieven die al lopen te ondersteunen, te faciliteren en soms een duwtje in de goede richting te geven. Naast de instelling van een NCDR wil het kabinet ook de coördinatie tussen departementen verstevigen. Het kabinet heeft daarom gekozen voor het verstevigen van de departementale governance rond het onderwerp, in de vorm van een hoog-ambtelijke stuurgroep. Deze stuurgroep zal een belangrijke rol spelen in de afstemming tussen departementen en de NCDR. In deze profielschets en taakopdracht wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de taken van de NCDR. Meer informatie over de achtergrond en context van het besluit tot invoering van de NCDR vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Lees het volledige artikel
Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.