Theater Thalia veel meer dan een gebouw

Het Toneelgenootschap Thalia zal op 27 april het 185-jarig bestaan van de gelijknamige schouwburg ‘Theater Thalia’ beleven. Woensdag 19 januari hebben het bestuur van het gezelschap en een kerngroep bestaande uit leden vergaderd om het aanstaande jubileum te bespreken.

THALIA IN LEVEN HOUDEN

Thalia-voorzitter Humphrey Bergraaf: “Kunst en cultuur raken uit beeld. Covid-19 heeft toneelspelen en andere podiumkunsten geen goed gedaan. Wij zijn vanaf de uitbraak van de pandemie niet open geweest voor het publiek.  Wij doen aan zelfreflectie en achter de schermen wordt er wel werk verzet om het erfgoed van ons toneelgezelschap in leven houden.”

Zichzelf bedruipen

“Het niet toegankelijk zijn voor het publiek en het kunnen uitvoeren van werkzaamheden heeft de inkomsten sterk teruggebracht. Thalia geniet niet van subsidie. Moet zichzelf bedruipen. Het gezelschap bestaande uit om en bij 40 leden, overwegend personen die affiniteit hebben met kunst en cultuur, houdt met contributie Theater Thalia instant. Enkele kleine donoren dragen een steentje bij.”

Overheadkosten

“Verhuur van kantoor- en oefenruimtes aan dans- en muziekgroepen brengen ook wat centjes op. Alle beetjes helpen, de inkomsten zijn bij lange na niet voldoende om de overheadkosten, laat staan het onderhoud en instandhouding van het historisch gebouw, daterend uit 1837 te dragen.”

In goede staat

“Geldzorgen en onderhoud hebben Theater Thalia door de eeuwen heen parten gespeeld.  In de afgelopen jaren heeft het bestuur met nadruk aandacht besteed aan het in goede staat houden van het historisch gebouw. Het Thalia-complex wordt in goede staat gehouden. Als bij wijze van spreken de Covid-noodtoestand vandaag ophoudt te bestaan kunnen de deuren morgen opengezet worden.”

Vergrijzing

“Het ledenbestand, waaronder personen die zich al vele jaren inzetten, is aan het vergrijzen. Leden stoppen met actieve deelname. Willen zich misschien nog in commissies deelnemen, maar ambiëren geen bestuursfuncties meer. Thalia draaiende houden is een veeleisende onderneming.”

Inhoudelijk

Bergraaf verduidelijkt, dat Toneelgezelschap Thalia veel meer is dan een schouwburg, een gebouw dat 185 jaar geleden is neergezet. De monumentale waarde, de kunst zit hem in het inhoudelijke, het geestelijk erfgoed bestaande uit kenmerken, tradities, ontwikkelingen, verwikkelingen denk- en levenswijzen in het land en daarbuiten, die vanaf het podium mondeling van de ene op de andere generatie worden doorgegeven.

Mentale kracht

Geschiedenis, politiek, maatschappelijke omstandigheden, blijde momenten, rampen, noem maar op worden opgevoerd. Het gaat om kennis, ervaring en begrippen die in Suriname leven. Het houdt waardevolle informatie/overlevering uit het verleden, de geschiedenis en de cultuur van het land in. Het toont wat de voorvaderen hebben gedaan om Suriname mentaal te verrijken. Toneel brengt samen, onderwijst, is spannend, ontspant en geeft plezier. Het geestelijk licht van Thalia moet blijven schijnen.

Thalia staande houden

De bezittingen van het Toneelgezelschap Thalia worden behouden en uitgedragen door het bestuur. Voorzitter Bergraaf: “Er wordt gezien de moeilijke omstandigheden waarin de natie zich bevindt, niet gesproken van een feestprogramma. Het bestuur heeft besloten om onverkort door te gaan met het bij elkaar brengen van geldmiddelen om Theater Thalia staande te houden.”

De eisen van de tijd

“Er is een boek in de maak dat licht laat schijnen over Thalia. Er worden fondsen gezocht om het gebouw aan te passen aan de eisen van de tijd. De nodige technische- en logistieke voorzieningen zijn in voorbereiding. Thalia heeft nooit een eigen geluidsinstallatie gehad. Daar wordt nu aan gewerkt.”

Herinrichting

“De voorgevel, het terras en de foyer wachten op renovatie en herinrichting passend in het zakelijk concept waarlangs Thalia bedrijfsmatig wordt aangestuurd. De locatie wordt in spannende en ontspannende vorm gereed gemaakt als een ontmoetingsplaats met bar, kunst exposities, muziek en kunst inkleding in een ruimte om talent te ontdekken en ontwikkelen. Een plaats waar het goed toeven is.”

Toneelmakers

“Vroeger speelden de leden toneel, dansten, maakten muziek en ontwierpen kleding. Alle kunstvormen werden erbij betrokken. In de loop van jaren is dat opgehouden, maar zal weer leven ingeblazen worden. Nationale- en internationale samenwerking moet leiden tot een toneelschool. Er zijn aftastende gesprekken gaande met bijvoorbeeld Theater Zuidplein in Rotterdam, Nederland, om samenwerkingsverbanden te smeden, opleidings- trainingsprogramma’s en uitwisselingsprogramma’s op gang te brengen. Hoe zou mooi zijn als de overheid, het districtsbestuur, en het Directoraat Cultuur, Thalia met woord en daad bijstaan.”

Bron: https://www.dbsuriname.com/2022/01/24/theater-thalia-veel-meer-dan-een-gebouw/

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.